Un museu és, segons el diccionari, un lloc on es guarden i s’exposen col·leccions d’obres d’art, d’història natural, d’objectes d’interès, etc., amb finalitat cultural. Una definició curta i concisa, però també incompleta. Per una organització internacional com ICOM (Consell Internacional de Museus), un museu és una institució al servei de la...